Ochrana osobních údajů

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kristýna Nováková, IČ: 03748545 se sídlem: Poběžovice 42, Přelouč, 535 01 (dále jen: „správce“).

JAKÉ JSOU ZÁKONNÉ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Účelem zpracování osobních údajů je:

JAKÉ KONKRÉTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:

DALŠÍ NEPŘÍMÉ ÚDAJE:

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

KDO DALŠÍ MÁ K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

K předání produktů ve formě download linku využíváme cloudových služeb společnosti Dropbox (Privacy PolicyBusiness Agreement), sídlící mimo EU (USA).

JAK JSOU MÉ ÚDAJE CHRÁNĚNÉ?

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a že k těmto údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti WEDOS  a disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo se obrátit k dozorovému úřadu, případně na soud. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky průběžně upravovat či aktualizovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám aktualizovanou verzi zašle na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

🔥 BLACK FRIDAY 🔥 Největší akce tohoto roku je tu! Získejte slevu 30 % na vše. 

00dní: 00hodin: 00minut: 00sekund Expired